Wypoczynek

WARTA TRAVEL

Elastyczna oferta dla odpoczywających
Jedziesz wylegiwać się na plaży, czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach WARTA TRAVEL możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.
 
Dla kogo?
 
Dla każdego, kto nie lubi płacić za zbędne opcje, zaszyte w zwykłych pakietach.
 
Dlaczego warto?
 
W WARTA TRAVEL podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem - są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. W przypadku wyjazdu zagranicznego będą to m.in.:
 
- organizacja i pokrycie kosztów leczenia – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
- organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,
- wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
- podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.
 
Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:
 
- wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
- wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby czy wypadku rodziców,
- wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

 

 

WARTA Business Travel

Ochrona dostosowana do profilu pracowników
Pakiet WARTA BusinessTravel jest dostępny w dwóch pakietach:  rotacyjnym i VIP, różniących się zakresem ochrony i zasadami jej udzielania. Ten pierwszy jest skierowany do pracowników. Drugi – do kadry menedżerskiej.
 
Dla kogo?
 
Dla firm, które równie często wysyłają w delegację pracowników jak i menadżerów.
 
Dlaczego warto?
 
Zróżnicowanie zakresu ochrony w ramach jednego pakietu pozwala dostosować zakres ochrony do potrzeb różnych grup pracowników. Jednocześnie unika się kłopotów związanych zarządzaniem dwoma odrębnymi umowami, pilnowaniem płatności itp.
W ramach WARTA BusinessTravel pakiet rotacyjny dla pracowników zawiera wszystkie niezbędne opcje gwarantując im bezpieczeństwo i pomoc w razie kłopotów w delegacji. Pakiet VIP zapewnia jeszcze lepszą pomoc, a dodatkowo gwarantuje 12 miesięczną ochronę, również w trakcie wyjazdów prywatnych.


 

WARTA Sport 

Składki uzależnione od uprawianej dyscypliny sportu
W WARCIE sportowcy i osoby związane ze sportem płacą składki adekwatne do rzeczywistego ryzyka wypadków czy urazów. Zawodowy rugbista zapłaci ponad 3 razy wyższą składkę niż wędkarz.
 
Dla kogo?
 
Dla każdego, kto chce płacić składki adekwatne do ryzyka związanego z uprawianym przez siebie sportem.
 
Dlaczego warto?
 
WARTA nie widzi powodu, dla którego każdy sportowiec powinien płacić taką samą składkę za ubezpieczenie. Dlatego ustaliliśmy pięć grup ryzyka obejmujących sportowców uprawiających następujące dyscypliny sportowe :
 
Grupa I
Badmington, bilard, bowling, brydż sportowy, golf, kręglarstwo, krykiet, szachy, wędkarstwo, 
 
Grupa II
Biegi na orientację, gimnastyka sportowa i artystyczna, hokej na trawie, kolarstwo, kulturystyka i trójbój siłowy, lekkoatletyka (z wyjątkiem skoku o tyczce, siedmioboju i dziesięcioboju), łucznictwo, piłka wodna, pływanie, ringo, strzelectwo sportowe, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, żeglarstwo,
 
Grupa III
Bojery, kolarstwo torowe, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, narciarstwo wodne, surfing, winsurfing, wrotkarstwo, morskie żeglarstwo sportowe i żeglarstwo lodowe,
 
Grupa IV
Dalekowschodnie sporty walki, judo, akrobatyka sportowa, kolarstwo szosowe, narciarstwo (z wyłączeniem skoków i biegów zjazdowych), pięciobój nowoczesny, piłka ręczna, saneczkarstwo, siedmiobój i dziesięciobój w lekkoatletyce, skiboby, skok o tyczce, szermierka, 
 
Grupa V 
Alpinizm, baseball, softball, bobsleje, boks, dwubój narciarski, futbol amerykański, hokej na lodzie, jeździectwo, koszykówka, lotniarstwo, piłka nożna, płetwonurkowanie sportowe, polo, podnoszenie ciężarów, rugby, siatkówka, skoki do wody, skoki narciarskie, sporty lotnicze, sport motorowodny, sport motorowy, sport balonowy, spadochronowy, taternictwo jaskiniowe, wyścigi konne, zapasy, zjazdowe biegi narciarskie.
 
Dodatkowo dla osób związanych z kulturą fizyczną i sportem ustaliliśmy trzy grupy ryzyka:
 
Grupa A
Organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych, pracownicy biurowo-administracyjni związków sportowych, klubów, kół, zrzeszeń, ognisk, sekcji, 
 
Grupa B
Sędziowie, nauczyciele wf, lekarze sportowi, obsługa odnowy biologicznej,
 
Grupa C
Trenerzy, instruktorzy, asystenci trenerów.


 
NNW WARTA Pomoc w Wypadku

Swoboda wyboru zakresu, sum ubezpieczenia czy czasu ochrony
Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy, i w drodze do niej, i z powrotem? Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym? W NNW WARTA Pomoc w Wypadku znajdziesz ofertę dla siebie!

Ubezpieczenie Cudzoziemców na terytorium RP
Pełna ochrona w razie kłopotów ze zdrowiem
Cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. WARTA pokrywa koszty związane z leczeniem w takich wypadkach (łącznie z pobytem w szpitalu!), do określonej w umowie sumy ubezpieczenia