OC

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych:

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni Ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym uczestnikom ruchu. Ochroną objęte są skutki kolizji, potrącenia czy wypadku - zarówno na terenie Polski, jak również w krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Szwajcarii i Norwegii.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Szczegółowe informacje (przedmiot i zakres ochrony) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) z późniejszymi zmianami.

W HDI dostępne są następujące zniżki:

- nawet 60% za bezszkodową jazdę,

- za zawarcie w HDI ubezpieczenia Auto-Casco,

- za zawarcie w HDI ubezpieczeń majątkowych,

- za zawarcie w HDI dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych,

- za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia HDI OC w naszej firmie,

- za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia OC u innego ubezpieczyciela,

- za liczbę miejsc w pojeździe,

- za jednorazową opłatę składki.

Dodatkowo:

W ubezpieczeniu HDI OC, za opłatą dodatkowej składki, gwarantujemy OCHRONĘ ZNIŻKI ZA BEZSZKODOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA. Oznacza to, iż, przy ustalaniu składki na kolejny okres pomimo wystąpienia szkody - zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia zostanie uwzględniona w pełnej wysokości.

Sumy gwarancyjne w OC:

Sumy gwarancyjne to kwoty do wysokości, których wypłacimy odszkodowanie. W zależności od rodzaju szkody stanowią one (na jedno zdarzenie) równowartość:

5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie,

1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

Pamiętaj:

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wypełnienie tego obowiązku pozwoli Ci uniknąć konsekwencji finansowych wynikających z Ustawy, której pełny tekst znajdziesz poniżej.

W przypadku Twojego udziału w kolizji lub wypadku drogowym wezwij policję na miejsce zdarzenia oraz niezwłocznie zawiadom nas o szkodzie.